معرفی دانشگاه‌های مطرح ایران در رشته روانشناسی و گرایش‌های مختلف آنها

برای آشنایی بیشتر داوطلبین عزیز کنکور ارشد و دکتری روانشناسی، در اینجا به معرفی 6 دانشگاه‌های مطرح کشور که در رشته روانشناسی و گرایش‌های مختلفی به دانشجویان ارائه می‌دهند می‌پردازیم.

رشته و گرایشهای روانشناسی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران یکی از قدیمی‌ترین و نام آشناترین دانشگاه‌های ایران است. رشته روانشناسی برای اولین بار توسط این دانشگاه و اساتید آن به کشور ما وارد شد. گروه روانشناسی دانشگاه تهران از سال 1344 فعالیت خود را آغاز کرده است. در رتبه بندی وزارت علوم برای رشته روانشناسی، دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه سطح اول دسته بندی شده است.

گروه روانشناسی این دانشگاه از 15 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 4 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند. دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران می‌توانند از امکاناتی مانند کلینیک روانشناسی که متعلق به دانشگاه است و آزمایشگاه علوم شناختی بهره مند شوند.

با توجه به رتبه علمی دانشگاه تهران در بین دانشگاه های جهان، شما می‌توانید با تکیه بر اعتبار این دانشگاه مسیر راحت تری برای مهاجرت به کشورهای دیگر و ایجاد ارتباط با متخصصین خارجی داشته باشید.

جدول گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه تهران (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399)

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه تهران (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1351 آغاز به فعالیت کرده است. در رتبه بندی وزارت علوم برای رشته روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی بعنوان دانشگاه سطح اول دسته بندی شده است.

این دانشکده دارای پژوهشکده های متنوعی در زمینه روانشناسی بالینی، روانشناسی خانواده و روانشناسی شناختی است. دانشجویان این دانشگاه می‌توانند دوره های کارورزی خود را در کلینیک دانشگاه سپری کنند.

گروه روانشناسی بالینی و سلامت این دانشگاه از 12 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 3 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند.

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه شهید بهشتی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه شهید بهشتی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي در سال ۱۳۶۰ شروع به فعالیت کرد.. در رتبه بندی دانشگاه های کشور دانشگاه علامه جزو دانشگاه‌های سطح یک محسوب شده است.

دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه، علاوه بر کلینیک روانشناسی که دانشجویان می‌توانند به کارورزی مشغول شوند، امکاناتی مانند آزمایشگاه روانشناسی را نیز در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

گروه روانشناسی بالینی و عمومی این دانشگاه از 9 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 4 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند.

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه علامه طباطبائی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه علامه طباطبائی (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی در سال 1352 آغاز به کار کرد. در رتبه بندی دانشگاه‌های وزارت علوم این دانشگاه در بین دانشگاه‌های سطح یک قرار دارد.

دانشگاه فردوسی دارای پلی کلینیک روانشناسی است که دانشجویان می‌توانند دوره کارورزی خود را در این کلینیک سپری کنند. همچنین این دانشگاه دارای آزمایشگاه علوم شناختی و آزمایشگاه روانشناسی است که می‌توان برای کارهای پژوهشی از این امکانات استفاده کرد.

گروه روانشناسی بالینی و عمومی این دانشگاه از 10 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 4 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند.

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

 

دانشگاه شیراز

دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز در سال 1356 آغاز به کار کرد. در رتبه بندی دانشگاه‌های وزارت علوم این دانشگاه در بین دانشگاه‌های سطح یک قرار دارد.

دانشگاه شیراز دارای کلینیک روانشناسی است که دانشجویان می‌توانند دوره کارورزی خود را در این مرکز سپری کنند. همچنین آزمایشگاه علوم شناختی به تازگی در دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز افتتاح شده است که می‌توان از امکانات آن استفاده کرد.

گروه روانشناسی بالینی این دانشگاه از 9 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 5 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند.

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه شیراز (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه شیراز (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه شیراز (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه شیراز (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 آغاز به کار کرد. در رتبه بندی دانشگاه‌های وزارت علوم این دانشگاه در بین دانشگاه‌های سطح یک قرار دارد. همانطور که اطلاع دارید در این دانشگاه مقطع کارشناسی ارائه نمی‌شود و رشته‌هایی در مقاطع ارشد و دکتری در این دانشگاه ارائه می‌شود.

دانشگاه تربیت مدرس دارای کلینیک روانشناسی است که دانشجویان می‌توانند دوره کارورزی خود را در این مرکز سپری کنند. همچنین این دانشگاه دارای آزمایشگاه روانشناسی است که می‌توان برای کارهای پژوهشی از این امکانات استفاده کرد.

گروه روانشناسی این دانشگاه از 6 عضو هیئت علمی تشکیل شده است. از این تعداد 1 نفر از این اساتید در رتبه استاد و باقی در رتبه استادیار و دانشیار قرار دارند.

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه تربیت مدرس (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده مقطع ارشد در دانشگاه تربیت مدرس (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1399):

گرایش‌های ارائه شده در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس (طبق دفترچه انتخاب رشته سال 1400):