درباره ما

گروه آموزشی دکتر پیری، راهی به سوی موفقیت

ما راه خود را در سال …… زیر نظر شخص آقای دکتر پیری فعالیت های خود را آغاز کرده ایم و فصل جدیدی در زمینه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی در مباحث آموزشی آغاز کنیم.

مدیر دپارتمان گروه آموزشی دکتر پیری
آقای دکتر پیری
مولف کتابهای: نوروسایکولوژی و آسیب شناسی روانی

ارتباط با ما ...

آدرس: تهران، ….
تلفنهای مشاوره و ثب تنام:
09202543585
09212503585
09222543585

موقعیت مرکز آموزش