با جزوات ما تنها نیستید
فقط با کمک گروه آموزشی دکتر پیری
چه شهری؟
چه مشاوری؟
چه گرایشی؟
کدام دانشگاه؟

کنکور ارشد

با ما در کنکور ارشد روانشناسی بالینی و عمومی، کنکور وزارت بهداشت، روانشناسی تربیتی با کمک جزوه‌های موسسه، گرایش‌ها، منابع و کلاس‌های آمادگی موفق خواهید شد.

کنکور دکتری

می‌توانید روی موارد کنکور وزارت علوم، کنکور وزارت بهداشت، مصاحبه دکتری، جزوه‌های موسسه، منابع و کلاس‌های آمادگی کنکور دکتری در گروه آموزشی دکتر پیری حساب باز کنید.

خدمات مشاوره

در گروه آموزشی دکتر پیری از ساعتها خدمات مشاوره متنوعی در موضوعات مشاوره کنکور کارشناسی ارشد، مشاوره کنکور دکتری و مشاوره مقاله و پایان نامه می‌توانید استفاده کنید.

کلاس‌های آمادگی کنکور

در گروه آموزشی دکتر پیری در بخش کلاسهای آمادگی کنکور برای داشنجویان عزیز دوره‌های آمار و روش تحقیق، نوروسایکولوژی، روانشناسی رشد و روانشناسی شخصیت را بصورت منظم و متناوب برگزار می‌کنیم.

سامانه آنلاین گروه آموزشی دکتر پیری

کلاس های مجازی گروه آموزشی دکتر پیری با رویکرد آموزش کامل مباحث روانشناسی بصورت آنلاین، شما را کمک می‌کند تا بدون توجه به مساله‌ی زمان و مکان، در کلاس‌ درس شرکت کنید و با اساتید ما در ارتباط باشید و خود را برای کنکور کارشناسی ارشد یا دکترای رشته‌ی روانشناسی آماده کنید.

خدمات مشاوره

یک مشاور خوب مانند شاه کلیدی است که انتخاب‌های شما راحت خواهد کرد و همواره او در کنار شماست تا مسیر صحیح را نشانتان بده دولی انتخاب یک مشاور خود کار بسیار سختی است.
ما به شما یاد میدهیم که چطور بهترین مشاور تحصیلی را برای خود انتخاب کنید.

ما برایتان بهترین‌ها را می‌خواهیم

جدیدترین مطالب آموزشی